വെള്ളം നനക്കാതെ, ഒരു പൊടി പോലും പറക്കാതെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രിക്ക്.!!

June 3, 2020 malayalaminfo 0

എത്രത്തോളം വൃത്തിയാക്കിയാലും വീടിനുള്ളില്‍ പൊടി അടിയാതിരിക്കില്ല. വീടിനുള്ളിലെ പൊടി വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. വീട്ടിലെ പൊടികൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാകുക വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാനിലായിരിക്കും. ഫാൻ ഉയരമുള്ളിടത്തായതിനാൽ നമ്മൾ ഇടകിടക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. കൂടാതെ അത് […]